Filtracja to proces separacji ciał stałych od płynów. Płyn przepływa poprzez przez porowate medium i pozostawia na nim ciała stałe. Czynnik filtrujący jest bardzo drobnym materiałem, który – po dodaniu go do filtratu, pomaga kontrolować przepływ oraz usuwanie zanieczyszczeń. Przegroda filtra, zazwyczaj materiał lub siatka, działa jako oparcie dla obkładu.

Czynnik filtrujący tworzy porowatą powłokę na przegrodzie a filtrowany płyn jest przez niego przepuszczany. Czynnik filtrujący zatrzymuje ciała stałe znajdujące się w płynie dzięki czemu przegroda filtra nie zatyka się. Filtracja z użyciem czynnika filtrującego jest procesem mechanicznym a nie chemicznym. Cząsteczki o nieregularnych kształtach układają się w taki sposób, że do 90% przestrzeni pomiędzy nimi pozostaje pusta. Przestrzenie te formują miliardy mikroskopijnych szczelinek pomiędzy cząsteczkami czynnika filtrującego. Szczeliny te są tak małe, że niechciane ciała stałe znajdujące się w płynie zatrzymują się na czynniku filtrującym. Bardzo duża ilość por rekompensuje ich mikroskopijne rozmiary umożliwiając szybki przepływ oraz wspaniałą klarowność filtratu.

Wybór gradacji
Dla wielu inżynierów klarowność jest najważniejszym czynnikiem określającym wydajność filtracji z czynnikiem filtrującym. Aby możliwe było otrzymanie takiego samego produktu dzień po dniu należy wybrać czynnik filtrujący wysokiej jakości. Głównym czynnikiem mającym wpływ na jakość to dobranie typu i gradacji czynnika o odpowiedniej wielkości cząsteczek oraz o odpowiednim rozmieszczeniu cząsteczek. Następnie należy wziąć pod uwagę: ilość czynnika filtrującego, jaka powinna zostać użyta, prędkość przepływu, która będzie spełniała wymagania planów produkcyjnych zakładu oraz urządzenia, na jakich filtracja będzie przeprowadzana. Możliwe jest ustalenie oddziaływania wszystkich powyższych czynników po przeprowadzeniu testów przy użyciu płynu, który ma być filtrowany.

Cząsteczki usuwane przez produkty Nordisk Perlit:

Pomoc filtracyjna1.11.00.90.80.70.60.50.40.3*0.20.1
Type 180XXXXXXXXX-X
Type 150XXXXXXX-
Type 80XXXXX-
Type60XXXX-
Type 50XX-
** 0,2 mikrony to teoretyczna granica dla mikroskopu optycznego

Deklaracja zgodności (angielski)

Download PDF