Zazwyczaj obkłady na podciśnieniowych filtrach rotacyjnych wynoszą od 50 do 150mm.
Obkład jest formowany na filtrze pokrytym materiałem lub metalem poprzez wpompowanie zawiesiny czystego płynu z zawartością od 2 do 5% czynnika filtrującego do filtra. Przegroda filtracyjna musi być czysta, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do pęknięć obkładu, nierównego obkładania na filtrze, odpadania obkładu i niskiej prędkości przepływu. Z zależności od przenikalności czynnika filtrującego, możliwości podciśnieniowych filtra oraz prędkości jego rotacji, nakładanie warstwy o grubości od 50 do 100mm może potrwać od 1/2 do 2 godzin. Zbyt szybkie obkładanie warstwy na filtrze i zbyt mocne stężenie czynnika w zawiesinie może spowodować nadmierne kurczenie się warstwy oraz jej pękanie. Jednakże małe (włosowate) pęknięcia obkładu są rzeczą normalną.

Podczas cyklu, płyn przechodzący przez filtr pozostawia zabrudzenia na powierzchni filtra. Nie przenikają one do wnętrza obkładu.

Nóż obsługiwany mechanicznie bez przerwy ścina warstwę, w której pozostały zabrudzenia, co powoduje odsłonięcie czystej warstwy filtrującej. Nóż ścina zazwyczaj warstwę grubości od 25 do 250 mikronów. Wybór odpowiedniej grubości ścinania zależy głownie od charakterystyki oraz ilości zabrudzeń oraz stopnia przenikania ich do warstwy filtracyjnej.

Najbardziej ekonomiczna prędkość filtra określana jest na podstawie charakterystyki filtrowanego płynu. Ogólnie zalecana jest jak najmniejsza prędkość filtra, zgodna z wymaganiami producenta. Najczęściej prędkość wynosi od 1 do 1/5 obrotu na minutę.

Prędkość przepływu filtratu w l/m²/godzinę zależy od ścinania noża, prędkości obracania filtra, gradacji i typu użytego czynnika filtrującego, oporności ciał stałych znajdujących się w filtracie oraz lepkości filtratu. Prędkość filtracji określana jest wymaganiami produkcyjnymi, dlatego prędkość obracania filtra jak i grubość ścinanej warstwy musi odpowiadać wymaganiom wydajności. Wymagania te mogą spowodować większe niż zazwyczaj zużycie czynnika filtrującego, lecz będzie to jednak usprawiedliwione wygórowanymi wymaganiami, brakiem odpowiedniej wydolności filtra lub czasowym przepływem przez filtr ciężkiego do przefiltrowania płynu. Innym sposobem przyśpieszenia prędkości przepływu (ponownie kosztem większego zużycia czynnika filtrującego ) jest dodanie czynnika filtrującego do płynu, który będzie filtrowany. W przypadku długoterminowej filtracji najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zakup dodatkowych urządzeń.

Określenie, który czynnik filtrujący zminimalizuje przenikanie zanieczyszczeń do głębszych warstw obkładu, co umożliwi ścinanie jak najcieńszej warstwy, pozwoli dobrać najlepszy typ oraz gradację czynnika filtrującego.

Trzy najważniejsze zalety perlitowego czynnika filtrującego to:

  • ekonomika oparta na współczynniku dużej objętości do wagi
  • wysoka efektowność filtracji płynów z wysoką zawartością ciał stałych
  • bardzo dobra odporność obkładu na pękanie.