Septum filtra

Podczas filtracji z czynnikiem filtrującym, septum filtra działa jako oparcie dla “pracującego” obkładu. Jednakże, efekt jaki septum filtra wywiera na wydajność jest tak duży, że powinno być ono dokładnie dobierane. Główne wymagania to:

otwory septum powinny być na tyle małe aby nie przepuszczać drobnych cząsteczek czynnika filtrującego, umożliwić szybkie uformowanie się obkładu na bębnie jednocześnie powodując jak najmniejszy opór przy przepływie. Zbyt duże otwory mogą spowodować przedostanie się przez septum zabrudzeń oraz cząsteczek czynnika filtracyjnego co obniży klarowność filtratu.
materiał, z którego wykonane jest septum, musi być odporny na działanie czynników chemicznych, ciśnienia oraz temperatury, które występują podczas procesu filtracji.
Ogólnie stosowane dzisiaj septum wykonane są z naturalnych oraz syntetycznych materiałów; z ekranów materiałowych; z metalu, kamienia, węgla, tlenku aluminium oraz innych materiałów.

Najczęściej stosowanymi septum są ekrany materiałowe oraz ekrany tkane z mieszaniny materiałów. Metalowe ekrany nazywane są czasami tkaninami metalowymi i występują najczęściej ze splotem holenderskim. Nie istnieje ogólna zasada określająca wielkość otworów w septum. Przyjmuje się jednak, że otwory nie powinny być większe niż w ekranie do bezpośredniego obkładania (0,14mm).

Nadmierne ciśnienie

Powodowanie nadmiernego ciśnienia jest nie tylko niebezpieczne ale powoduje również straty czasu i filtratu oraz może spowodować uszkodzenie maszyn. Może dojść do popękania uszczelek, pęknięcia płyty, ekranu lub popękania materiału. Ponadto zwiększenie ciśnienia nie powoduje zwiększenia objętości filtratu.

Zmiany materiałowe lub procesowe

Zdarzają się czasami odchylenia od standardowej klarowności, prędkości przepływu oraz długości cyklu. Mogą być one spowodowane przez: 1) zmianę surowca, 2) proces poprzedzający filtrację lub 3) zwiększony opór medium (sklejanie). Filtracyjność płynu może również podlegać zmianom spowodowanym lepkością lub temperaturą, ilością i właściwościami zawieszonych w płynie ciał stałych, zmianami pH, koncentracją oraz warunkami filtracyjnymi.

Bardzo silne mieszanie

W niektórych wypadkach, podczas stosowania bardzo silnego mieszanie nieprzefiltrowanego jeszcze płynu, lub kiedy pompy wirówkowe stosowane są do recyrkulacji jako sposób mieszania, dochodzi do uszkodzenia ciał stałych zawieszonych w płynie. Ma to szalenie zły wpływ na współczynnik filtracji.

Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie niezależnego mieszania, które spowoduje utrzymanie w płynie czynnika filtrującego. Nie należy stosować pomp wirówkowych do wywołania recyrkulacji.

Zabrudzone materiały lub ekrany

Zabrudzone septum, które zatyka się z powodu nieodpowiedniego czyszczenia może spowodować znaczne obniżenie prędkości przepływu zmniejszając wydajność całego systemu. Najlepszym sposobem zapobiegania takiej sytuacji jest nakładanie obkładu z czystego płynu, który uniemożliwia dotarcie do powierzchni septum śluzów, zawiesin i gum. Wymagane jest również regularne czyszczenie septum.

Zatkane septum filtra należy dokładnie umyć. Czyszczenie metalowych ekranów jest bardziej problematyczne, w szczególności jeżeli ekrany posiadają bardzo drobne otwory. Należy wygotować lub zanurzyć je w roztworze czyszczącym (4% roztworze wody kaustycznej) a następnie przedmuchać strumieniem pary o sile 3,5kg/m. Wybór typu roztworu czyszczącego zależy od filtrowanego płynu oraz od charakterystyki zabrudzeń nagromadzonych na ekranie.

Informacje podawane przez producenta, dotyczące czyszczenia któregokolwiek elementu filtra lub septum, oparte są zazwyczaj na dokładnych testach oraz wieloletnim doświadczeniu. Należy stosować się do zaleceń producenta.