Każdy rodzaj filtracji to sekwencja pewnych działań. Sekwencja ta nazywana jest cyklem. Podczas typowej filtracji z obkładem, który składa się z warstwy wstępnej oraz głównej, mają miejsce typowe działania oraz czynności w czasie cyklu.

Najpierw, warstwa wstępna przygotowywania jest w postaci zawiesiny lub w formie suchej, która zostaje wsypana do danego płynu. Warstwa główna jest zazwyczaj przygotowywana w postaci zawiesiny.

Czysty filtr zostaje włączony i sprawdzony czy nie znajduje się w nim powietrze. Następnie filtr napełniany jest warstwą wstępną, która tworzy cienką powłokę na przegrodzie filtracyjnej. Wstępny filtrat jest podawany i przepływa przez filtr do momentu otrzymania odpowiedniej klarowności. W tym momencie zostaje on skierowany do zbiorników magazynujących filtrat.

Rozpoczyna się filtracja. Faza ta wspomagana jest przez czynnik filtrujący aby filtracja była bardziej efektywna. Trwa to do momentu kiedy filtracja staje się nieekonomiczna z powodu oporu, jakie napotyka płyn w czasie przepływania przez filtr.

W tym momencie, w zależności od metody oczyszczania, suszenia lub likwidacji obkładu, możliwe jest wykonanie zmian w cyklu. Jedną z możliwości jest umieszczenie filtratu w zbiorniku z perlitem i opłukanie obkładu przed jego likwidacją. Bardziej złożoną możliwością jest wyczyszczenie obkładu, wysuszenie go i spulchnienie, lub usunięcie go z filtra za pomocą wibracji.

Dodawanie czynnika filtrującego do płynu
Aby otrzymać najszybszy przepływ filtratu współmierny do wymaganej klarowności szalenie ważny jest nie tylko wybór typu oraz granulacji ale również ilość dodawanego czynnika filtrującego.

W zależności od systemu podawania, ilość dozowanego czynnika filtracyjnego zmienia się. W stosunku do wagi filtratu zakres ten wynosi od 0,1 do 1,0%.

Najbardziej skomplikowanym procesem jest filtracja płynów, które zawierają wiele cząsteczek, często galaretowatych lub miękkich i otrzymanie najszybszego przepływu oraz odpowiedniej klarowności bez użycia czynnika filtrującego. Okład filtra, utworzony przez czynnik filtrujący, jest przenikalny i twardy. Ściśliwość obkładu zostaje zminimalizowana przez twarde cząsteczki czynnika filtrującego.

Istnieje kilka możliwości dodawania czynnika filtrującego: bezpośrednio do zbiornika, w którym znajduje się filtrat, wsypywanie suchego czynnika do mieszalnika, lub podawanie go ze zbiornika z zawiesiną bezpośrednio do wlotu filtra. Jeżeli czynnik filtracyjny jest podawany bezpośrednio do zbiornika z płynem jeszcze nie filtrowanym, należy pamiętać o tym, że płyn musi być odpowiednio mieszany przez cały czas aby utrzymać odpowiednią zawiesinę w czasie cyklu filtracyjnego.

Mieszalnik śrubowy wystarczy do utrzymania odpowiedniego zmętnienia. Nie powinno się zawracać filtratu do obiegu za pomocą pompy odśrodkowej ponieważ powoduje ona uszkodzenie cząsteczek czynnika filtrującego oraz zmianę ich wielkości. Z tego powodu zmieni się efektywność czynnika filtrującego. Użycie pompy odśrodkowej może spowodować również zmianę wielkość cząsteczek w zawiesinie co znacznie utrudni otrzymanie odpowiedniej klarowności filtratu. Niezależnie od metody podawania czynnika filtrującego ani od używanych urządzeń, należy zawsze pamiętać o dodawaniu takiej samej ilości czynnika filtrującego o takiej samej granulacji.

Stężenie oraz podawanie zawiesiny czynnika filtrującego
Jeżeli nie ma możliwości bezpośredniego podania czynnika filtrującego do zbiornika z płynem do filtracji, najlepszym sposobem jest podanie go za pomocą dozownika zaraz przed filtrem. W takim wypadku wymagany jest zbiornik na zawiesinę o odpowiedniej wielkości. Maksymalne stężenie zawiesiny przy użyciu wody lub innego płynu o mniej więcej takiej samej lepkości to 120g/l.