Uwagi ogólne

Specjalistycznemu wyposażeniu fabryki Nordisk Perlite zawdzięczamy uzyskanie cząsteczki o pożądanej formie i strukturze, posiadającej niezliczoną ilość mikro-kanalików co sprawia, że jest idealnym środkiem filtracyjnym. Nasz produkt gwarantuje optymalną prędkość przepływu i klarowność filtrowanej cieczy dzięki czemu znajduje zastosowanie m. in. w przemyśle przetwórczym, spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym.

Norperl to:

• Wysokie możliwości filtracyjne
• Optymalna prędkość przepływu
• Bardzo niska gęstość 140 – 170 kg/m3, 1 worek perlitu (14-17 kg) zastępuje 1 worek innych produktów takich jak ziemia okrzemkowa (23 kg / worek)
• Średnia wielkość cząsteczek od 7µ do 45µ
• Wartość pH : 6,5 – 7,5
• Stały, niezmienny w swoich właściwościach fizycznych i chemicznych
• Sterylny
• Nie przekazuje na filtrowaną ciecz smaku, zapachu, koloru
• Bezpieczny, obojętny w styku ze skórą nie powoduje podrażnień ani alergii

Zdatny do użytku przy standardowym wyposażeniu

Przeprowadzenie testów w fabryce bądź laboratorium umożliwia nam dobór optymalnej specyfikacji czynnika i wymaganego dozowania. Posiadamy już spore doświadczenie w różnorodnym zastosowaniu perlitu.

Znakomita wydajność

Prawie we wszystkich głównych aplikacjach filtracyjnych nasz perlit udowodnił znakomitą wydajność. Zdolność filtracyjna „trudnych” cieczy przy zachowaniu maksymalnych przepływów powoduje iż Norperl może stanowić ekwiwalent wszystkich konkurencyjnych czynników filtrujących.

Redukcja kosztów

Nasz perlit jest średnio 20-25% lżejszy od konkurencyjnych materiałów diatomitowych jednocześnie oferując podobne właściwości filtracyjne. Dzięki prostemu zastąpieniu diatomitowego czynnika filtracyjnego perlitem uzyskuje się stałą redukcję kosztów w wysokości 25-30 %. Aby uzyskać więcej informacji patrz do działu : Perlit kontra ziemia okrzemkowa.

Bezpieczny dla otoczenia

Perlit, jest produktem w 100% naturalnym dlatego jest bezpieczny dla ludzi oraz środowiska. W przeciwieństwie do ziemi okrzemkowej, nie zawiera niebezpiecznych dla osób z nim pracujących krystalicznych cząsteczek. Wiele instytucji w Skandynawii oraz zachodniej europie wzywa do zmiany niebezpiecznych, diatomitowych czynników filtrujących na bezpieczne w użyciu perlity. Jest niezwykle spektakularne kiedy firma może nie tylko poszczycić się troską o swoich klientów ale również troską o swoich pracowników

Bezpieczne odpady

Dlatego, że perlit nie jest zaliczany do substancji szkodliwych, jego odpady są łatwe w utylizacji. Unikalną korzyścią płynącą z używania perlitu jest fakt, że perlitowe odpady z produkcji spożywczej mogą być użyte jako komponent karmy dla zwierząt. Możliwość taka została oficjalnie potwierdzona przez Associacion of American Feed Control Officials. Może on również służyć jako produkt użyźniający glebę. Jest oczywiste, że ten atut znacznie obniża koszty utylizacji zużytego materiału. Należy podkreślić, iż odpady perlitowe są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Certyfikaty

Norperl posiada wszystkie wymagane certyfikaty : PZH, Certyfikat przydatności w przemyśle spożywczym, Certyfikat braku cząstek azbestowych, Certyfikat Koszerności oraz wiele innych. Nasz perlit jest regularnie badany przez odpowiednie instytuty.