Perlit jest pospolitą nazwą skały krzemowej pochodzenia wulkanicznego. Jest on następnie ekspandowany (wypalany) w piecach w temperaturze 1000-1100° C, gdzie surowiec mineralny rozpręża się nawet 20-krotnie. Dzięki temu uzyskuje się biały, lekki, obojętny chemicznie, stały objętościowo i sterylny granulat, który znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu.

Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu fabryki Nordisk Perlite uzyskujemy cząsteczki o pożądanej formie i strukturze posiadające niezliczoną ilość mikro-kanalików dzięki czemu otrzymujemy optymalną prędkość przepływu i klarowność filtrowanej cieczy.

 • Wysokie możliwości filtracyjn
 • Optymalna prędkość przepływu
 • Bardzo niska gęstość 140 – 170 kg/m³, 1 worek perlitu (14-17 kg) zastępuje
 • 1 worek innych produktów takich jak ziemia okrzemkowa (23 kg / worek)
 • Średnia wielkość cząsteczek od 7µ do 45µ
 • Wartość pH : 6,5 – 7,5
 • Stały, niezmienny w swoich właściwościach fizycznych i chemicznych
 • Sterylny
 • Nie przekazuje na filtrowaną ciecz smaku, zapachu, koloru
 • Bezpieczny, obojętny w styku ze skórą nie powoduje podrażnień ani alergii.
 • Po zużyciu łatwo usuwalny z filtra
 • Dioksyny & PCB. Odnotowana zawartość jest znacząco poniżej aktualnych dopuszczalnych norm określonych w Dyrektywie Unii Europejskiej: 2002/32/EU

Perlit może być stosowany we wszystkich typach filtrów próżniowych oraz ciśnieniowych, przystosowanych do stosowaniadiatomitowych lub perlitowych czynników filtrujących dzięki zwyczajnemu zastąpieniu aktualne stosowanego czynnika filtrującego Warty podkreślenia jest fakt, że w obrotowych filtrach próżniowych NORPERL wykazuje zwiększoną odporność na pękanie warstwy filtracyjnej.

Znakomita wydajność

Prawie we wszystkich głównych aplikacjach filtracyjnych nasz perlit udowodnił znakomitą wydajność. Zdolność filtracyjna „trudnych” cieczy przy zachowaniu maksymalnych przepływów powoduje iż Norperl może stanowić ekwiwalent wszystkich konkurencyjnych czynników filtrujących.

Filtracja piwa, przez sam proces różni się w każdym browarze.

Gęstość perlitu, która jest niższa o 20-30% od pozostałych czynników filtrujących t.j. ziemia okrzemkowa. Zastosowanie tego materiału w wielu fabrykach udowodniło, że perlit może znacznie zredukować koszt procesu filtracji bez jakichkolwiek nakładów związanych ze zmianą materiału filtracyjnego. Oszczędności uzyskane ze zmiany na nasz perlit mogą sięgnąć 20-30 %.

SKŁAD CHEMICZNYWŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
SiO2 : 74,86%
AL2O3 : 12,58%
TiO2 : 4,78%
Fe2O³ : 3,40%
CaO: 0,75%
MgO 0,70%
Na2O3 : 0,26%
K2O : 0,06%
Substancje organiczne: brak
Kolor: biały
Wilgotność, max.: 0,5 %
PH (płynnej mieszanki): 6,5 - 7,5
Ciężar właściwy: 2200 - 2400 kg/m³
Gęstość masy: 40 - 110 kg/m³
Wielkość ziarna: 5-50µ
Temperatura mięknięcia: 1100°C
Temperatura topnienia: 1350°C
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w soli alkalicznej i HF, umiarkowanie rozpuszczalny (<10%) w 1N NaOH. Nieznacznie rozpuszczalny (<3%) w kwasach mineralnych (1N). Bardzo słabo rozpuszczalny (<1%) w wodzie lub słabych kwasach

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat perlit znalazł uznanie we wszystkich gałęziach przemysłu gdzie zachodzi potrzeba odseparowania cząstek stałych od cieczy t.j.:

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy / przetwórczy
 • Farmacja
 • Oczyszczalnie wody i inne

Uwagi ogólne

Filtracja to proces separacji ciał stałych od płynów. Płyn przepływa poprzez przez porowate medium i pozostawia na nim ciała stałe. Czynnik filtrujący jest bardzo drobnym materiałem, który – po dodaniu go do płynu, który za zostać przefiltrowany, pomaga kontrolować przepływ oraz usuwanie zanieczyszczeń. Septum filtra, zazwyczaj materiał lub siatka, działa jako oparcie dla obkładu. Czynnik filtrujący tworzy porowatą powłokę na septum a filtrowany płyn jest przez niego przepuszczany. Czynnik filtrujący zatrzymuje ciała stałe znajdujące się w płynie dzięki czemu septum filtra nie zatyka się.

Filtracja zużyciem czynnika filtrującego jest procesem mechanicznym a nie chemicznym. Cząsteczki o nieregularnych kształtach układają się w taki sposób, do 90% przestrzeni pomiędzy nimi pozostaje pustej. Przestrzenie te formują miliardy mikroskopijnych szczelinek pomiędzy cząsteczkami czynnika filtrującego. Szczeliny te są tak małe, że niechciane ciała stałe znajdujące się w płynie zatrzymują się na czynniku filtrującym. Bardzo duża ilość szpar rekompensuje ich mikroskopijne rozmiary umożliwiając szybki przepływ oraz wspaniałą klarowność filtratu.

( 35 µ ⬌ )

Wybór gradacji

Dla wielu inżynierów klarowność jest najważniejszym czynnikiem określającym wydajność filtracji z czynnikiem filtrującym. Aby możliwe było otrzymanie takiego samego produktu dzień po dniu należy wybrać czynnik filtrujący wysokiej jakości. Głównym czynnikiem mającym wpływ na jakość to dobranie typu i gradacji czynnika o odpowiedniej wielkości cząsteczek oraz o odpowiednim rozmieszczeniu cząsteczek. Następnie należy wziąć pod uwagę: ilość czynnika filtrującego, jaka powinna zostać użyta, prędkość przepływu, która będzie spełniała wymagania planów produkcyjnych zakładu oraz urządzenia, na jakich filtracja będzie przeprowadzana. Możliwe jest ustalenie oddziaływania wszystkich powyższych czynników po przeprowadzeniu testów przy użyciu płynu, który ma być filtrowany.

Skontaktuj się z nami lub z naszym dystrybutorem w celu uzyskania dokładnych informacji oraz doboru odpowiedniego produktu.
Nasz produkt jest dostępny w workach, workach big-bag oraz ciężarówkach do przewozu materiałów sypkich. Dostosujemy się do Twoich potrzeb.

PERLITOWY CZYNNIK FILTRUJĄCY “NORPERL” TO ODPOWIEDNI PRODUKT DLA BROWARÓW DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI. NORPERL TO OPŁACALNY CZYNNIK FILTRUJĄCY, W PEŁNI BEZPIECZNY DLA LUDZI, OTOCZENIA I PIWA. NIE MOŻESZ SOBIE POZWOLIĆ ABY GO NIE UŻYWAĆ !!!