Perlit a środowisko naturalne i ekologia

Informacje ogólne

Wymagań stawianych produktom ekologicznym nie można opisać w jednym zdaniu. Tworzenie produktu należy prześledzić od kołyski, aż po grób: jakie są emisje, zagrożenie dla życia ludzkiego, roślin i zwierząt, koszty zasobów naturalnych oraz optymalizacja wykorzystania energii i transportu. Jeśli wszystkie powyższe cechy współgrają ze sobą w możliwie najlepszy sposób, to możemy mówić o ekologicznym produkcie.

perlit enviroment

Grupa produktu perlitowego – Europerl
Perlit jest skałą wulkaniczną transportowaną statkami z Grecji i Turcji. Kraje te posiadają duże złoża perlitu – tak jak wiele innych krajów na świecie. Skała perlitu (która została wysuszona na słońcu) zajmuje w transporcie jedynie 5-10% objętości wyekspandowanego perlitu. Cały proces obróbki perlitu odbywa się w fabryce Nordiskperlite w Hillerød w Danii. Woda znajdująca się w skale perlitu, która zostaje podgrzana do bardzo wysokiej temperatury, powoduje, że wybucha on jak popcorn, dzięki czemu uzyskuje porowatą strukturę. Zużycie energii jest relatywnie niskie dzięki szeroko zakrojonym staraniom w zakresie m.in. odzyskiwania ciepła pochodzącego procesu produkcyjnego. Do celów izolacyjnych produkt pokrywany jest silikonem w stosunku 0,2% do wagi. Powoduje to reakcję z dwutlenkiem węgla z powietrza i powstanie węglanu potasu oraz kwasu , dzięki któremu produkt staje się wodoodporny. Proces ten nie ma najmniejszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie życie.

Cykl życia oraz utylizacja

Perlit Europerli jest produktem nieorganicznym oraz neutralnym i dzięki temu nie psuje się oraz nie ulega transformacji. Oznacza to, że może zostać poddany recyklingowi i nie ma potrzeby jego likwidacji. Perlit może być również wykorzystany nawet jako spulchniacz gleby oraz jako wypełniacz do pasz dla zwierząt

Podsumowanie

Perlit Europerl jest w 100% naturalnym materiałem o wielu zastosowaniach. Perlit nie pochłania wody dzięki czemu nie powoduje strat ciepła. Możliwe jest również stosowanie Perlitu w budynkach bez bariery paroszczelnej, w szczególności w konstrukcjach drewnianych i dachowych. Perlit Europerl pochodzi od natury i może jej zostać zwrócony.